Sarge

Ще ви разкажа една от любимите си истории.

Преди няколко години, си купих интернет за iPad-а от Виваком. Предлатих за 3 месеца. Та трите месеца свършиха, получих email, и се запътих в обедната си почивка към офиса им.

Намерих празна каса, младо момиче поиска специалния ми виваком номер, с който да си платя. Уви, аз за такъв не знаех. За щастие след кратко обсъждане се разбрахме да си продиктувам ЕГН-то. То разбира се беше набито в компютъра със звучни и ритмични кликове, ползвайки  ожесточено добре познатия ни метод – hund and peck.

Притесненията ми, обаче, започнаха малко след това. Навярно след като прочете името ми, момичето започна да мести притеснено поглед ту в компютъра ту в мене. Не веднъж или дваж, ами около десет пъти. Изглеждаше горе долу така.

Накрая горката събра смелост и каза въпросително:

“Сержант Ованесян?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s